MTs ISLAMIYAH KEMBANGBAHU

Jl . Raya Kembangbahu No. 68

MADRASAH HEBAT BERMARTABAT

  1. PENGETAHUAN

ALLAH MAHA MELIHAT

Wed Apr 29 2020 00:00:00

  ASMAUL HUSNA21.Allah Maha melihat Edisi 62 Diceritakan:   Suatu ketika Nabi Musa keluar bersama orang-orang Israel guna meminta hujan kepa

Selengkapnya

...

Drs. A. FARIKHIN, S.Pd

Bismillahirrohmanirrohim Assalamu'alaikum War. Wab. Alhamdulillahirobbil alamin... puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan kepada kita…

Selengkapnya